Tisdagen den 3 maj!

Källskolan instiftar den internationella skolhattdagen, tisdagen den 3 maj. Istället för att hattar och mössor och andra huvudbonader ska vara ett ständigt tvisteämne på skolor och i länder, vill Källskolans lärare och elever slå ett slag för roliga och kreativa huvudbonader. ”Hatt- och mössälskare i alla länder – Förena Er”! Under hela tisdagen uppmanas alla som vill, att bära sin huvudbonad med värdighet i skolan. Undantaget är när man äter i matsalen. Pris för bästa huvudprydnad till en tjej och en kille på båda våra skolor, delas ut.

Alla skolor i alla länder får dock ta sitt eget ansvar för hur en liknande manifestation skulle kunna uppfattas.

Idén till den internationella skolhattdagen kläcktes i ett av skolans personalrum, där frågan ställdes: ”Vart tog alla snygga hattar vägen”? Snabbt konstaterades det att huvudbonaden alltid berör, på något sätt. Det gällde på 1600-talet i Sverige när partierna hette antingen hattpartiet eller mösspartiet och det gäller än i dag på skolor och i olika länder. ”Placera två skolmänniskor i ett rum – och du har vips tre olika åsikter om mössans plats i en skola”! Besök ett parlament i Europa och finn ut vad man hett diskuterar år 2011:  Jo - olika huvudbonader!

Källskolan vill med denna delsvis roliga/delvis allvarliga manifestation, visa på att den demokratiseringsprocess som vitaliserades i Sverige på 1600-talet med hjälp av bla ”hattar och mössor” också idag behöver en fortsatt vitalisering. Istället för att vi låter huvudbonader skilja oss människor ifrån varandra på ett felaktigt sätt, så kan hatten, återigen, snarare få bli en demokratins och frihetens symbol – också långt bortom Källskolans upptagningsområde!

Bosse

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3