Inspektionen av Källskolan 2015-10-22

Enligt de riktlinjer som regeringen gett inspekteras samtliga friskolor vart tredje år och kommunala skolor vid behov, dvs lågt resultat eller andra problem. Detta ger i praktiken friskolorna lite mer arbete, men samtidigt större möjligheter till kvalitetsförbättringar. Så också denna gång!

Källskolan fick nedslag när det gäller individanpassningen och elevers möjlighet att nå högre mål samt när det gäller elevinflytande. Den första punkten tyckte vi att vi var rätt bra på, men aldrig så bra att det inte går att göra det bättre. Och det har vi nu gjort! Den andra punkten var vi medvetna om och har även där gjort förbättringar, även om vi också är medvetna om att det idag finns olika åsikter när det gäller just elevinflytande och hur det påverkar undervisningen.

Skolinspektionen tyckte också att det var för långt mellan våra båda skolor för att det ska kunna vara en skolenhet, (max avstånd 300 m), så vi blev tvungna att söka tillstånd för två skolenheter. Det har vi gjort och fått godkänt. Det heter nu alltså Källskolan Brunna respektive Källskolan Ekhammar. Obs! det är fortfarande samma huvudman för skolorna, Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro och det är samma skolledning med rektor och förskolechef Bo Nyberg i spetsen.

I maj fick vi de slutgiltiga besluten och Källskolan har nu fått godkänt!

Här kan du läsa mer om besluten.

För Källskolan

Claes Bystedt, ordf.

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3