Källskolan Brunnas lokaler totalförstördes i branden den 13 september. Allt sedan dess ha vi arbetat med vad som ska hända i framtiden. Samtal har förts med Upplands-Bro kommun, både ansvariga politiker och tjänstemän. Kommunen har erbjudit sig att upplåta mark i anslutning till nuvarande Källskolan Ekhammar, för uppförande av skolmoduler. Vi har tackat ja till det erbjudandet. Dels därför att vi länge haft en önskan att kunna ha en sammanhållen skola, och dels därför att vi just nu inte hittar någon annan lösning. Tomten i Brunna var för liten för att rymma både förskolan och skolan och vi kan få ett bättre bygglov vid Ekhammar.

 
Vi är medvetna om att de föräldrar som bor i Brunna får en försämring, vad gäller placeringen! Samtidigt finns det många föräldrar som bor i Kungsängen och Bro m.fl. platser, som troligen upplever att det blir bättre. Det är alltid en avvägning mellan fördelar och nackdelar. Många tycker säkert att det var en fin och trygg yttre miljö i Brunna och det var det! Men vi tror att vi även vid Källskolan Ekhammar ska kunna skapa en bra miljö för våra barn och elever. Vår tanke är att kunna inhägna skolgårdar både för vår förskola och F till 5 klasserna. Det finns gott om gröna ytor runt den plats där vi hoppas kunna uppföra skolmoduler, och dessutom finns redan vår skolgård för klasserna 6 till 9 där.
 
Inget är dock ännu bestämt i detalj när det gäller Källskolans lokaler, förutom placeringen. Vi återkommer med mer information när vi vet mer.
 
För Källskolan,
Bo Nyberg, rektor och Claes Bystedt, ordf.
 

schoolsoft banner-s

Info & Nyheter

Föreläsning om dataspel

Läs mer...

Kristna skolor tål granskning!

Läs mer...

Nytt om bygget!

Läs mer...

Ändra lagen!

Läs mer...
Go to top

img 0114 kalmarsund3