Skolinspektionens rapport från inspektionen under hösten 2011

Här finns inspektionsbeslutet samt kommunikationen runt detsamma att läsa. (Skolinspektionens slutliga beslut har i skrivande stund ännu inte kommit.)

Innan ni tar del av Skolinspektionens beslut, bör ni läsa nedanstående, för att förstå hur en inspektion fungerar och hur ni ska tolka dokumenten. Detta gäller alla skolor som granskas av Skolinspektionen.

Skolinspektionens uppgift är att hitta brister i skolornas arbete, dvs områden där skolorna inte uppfyller lagens krav. Man har valt ut och granskar ett antal områden som är viktiga. För varje område som granskas, finns ett antal punkter som ska vara uppfyllda. Om skolan uppfyller 9 av 10 punkter, men inte den 10:e, så anser man att skolan inte fyller kraven för det området. Det betyder i praktiken t.ex. att om en skola gör ett bra arbete med Bedömning och betygssättning i 9 punkter som granskas, men inte uppfyller den 10:e så skriver Skolinspektionen i sitt beslut: ”Rektorn ser inte till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar.” Läser man sedan vidare så finns oftast en mer detaljerad beskrivning av den eller de punkter där skolan brister. En skola kan alltså i praktiken göra ett mycket bra arbete inom ett område, men brister på en punkt och får därför bedömningen att detta område inte fungerar. Detta är bra att ha i åtanke när man läser dessa inspektionsbeslut, både Källskolans och andra skolors beslut!

Skolinspektionens beslut samt ytterligare dokument som är relaterade till inspektion finns här:

Inspektionsbeslutet. Omfattande text.
Bosses gensvar till Skolinspektionen på beslutet. Kort mailsvar.
Inspektörernas underlag till beslutet. S.k. missivtext, som skolan har rätt att bedöma. Lika omfattande som beslutet.
Skolans gensvar på underlaget. I dialog med all berörd personal. Detaljerat svar.
Skolans plan från i oktober att åtgärda de brister vi själva visste om.
Skolans svar till Skolinspektion, hur bristerna ska rättas till. Inskickat 2012-03-20.

För att läsa dokumenten, klicka på länkarna.

Kungsängen 2012-06-08
CB

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Nya Källskolan invigd!

dsc01099 ed ct

En solig och varm fredag den 19 maj invigde Källskolan de nya lokalerna för förskola, förskoleklass och åk 1 - 5. Dagen firades med bandklippning, många tal, tårtkalas och musik av Swingville Seven.

Du kan läsa mer om invigningen på följande länkar:

UBRO.se

DAGEN

Upplands-Bro Bladet

Världen Idag

Bilder från byggstart tills skolan var färdig hittar du här, och nedan ytterligare några bilder från invigningen.

dsc01104 ed ct

dsc01066 ct

dsc01058 ct

dsc01060 ct

Info & Nyheter

Föreläsning om dataspel

Läs mer...

Kristna skolor tål granskning!

Läs mer...

Nytt om bygget!

Läs mer...

Ändra lagen!

Läs mer...

Aktuellt på Källskolan

Föreläsning

Kom och lyssna på Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, coach och författare som pratar om missbruks- och beroendeproblem inom datavärlden.
Patrik Wincent

Måndag 2:a oktober kl. 18:30 i Ekhammarskolans aula.
Anmäl dig till annika.helsing@kallskolan.se


Läs här hur du kontaktar Källskolan.

Blandat bildligt

bild 021_edit_resize.jpg
Go to top

img 0114 kalmarsund3