Här kan du följa byggarbetets utveckling.

Nya bilder tillkommer och hamnar då längst upp på sidan.

kallskolan ny01 800

bygget ny03 800 2

2017-05-09. Förskolan och eleverna har flyttat in!

 

bygget 800 32

Framsidan 21 april

bygget 800 31

Framsidan 21 april

bygget 800 29

Framsidan 12 april.

bygget 800 30

Baksidan 12 april.

bygget 800 27

Framsidan, förskolans entré.

bygget 800 26

Baksidan med nödutgångarna!

bygget 800 28

Huvudentrén till skoldelen.

bygget 800 25

3 mars, 14:31. Alla moduler på plats!

bygget 800 24

3 mars, 08:21. Fredag morgon, resten av modulerna börjar monteras, plan 2.

bygget 800 23

3 mars, 08:20. Fredag morgon, resten av modulerna börjar monteras, plan 2.

bygget 800 22

3 mars, 08:17. Fredag morgon, resten av modulerna börjar monteras, plan 2.

bygget 800 21

1 mars, 15:32

bygget 800 20

1 mars, 15:30

bygget 800 18

1 mars, 15:20. Klassrum snart!

bygget 800 15

1 mars, 08:32. Förskolans 3 moduler nästan på plats.

bygget 800 14

1 mars, 08:32. Förskolans 3 moduler nästan på plats.

bygget 800 16

1 mars, 08:12. Förskolans 3 moduler nästan på plats.

bygget 800 13

28 februari, 14:46

bygget 800 12

28 februari, 14:38. 1:a modulen har anlänt! (Endast en, övrga kommer onsdag och fredag.)

bygget 800 10

28 februari, 10:45. Klart för modulerna att sättas på plats.

bygget 800 11

28 februari, 10:44.

bygget 800 09

27 februari, 09:11.

bygget 800 08

27 februari, 09:10. Grunden klar, alla plattor på plats.

Bygget1000 07

23 februari, 15:16.

Bygget1000 06

23 februari, 15:14. Första betongplattorna (grunden) på plats.

Bygget1000 05

21 februari, 15:47.

Bygget1000 04

17 februari, 13:32.

Bygget1000 03

17 februari, 13:26

Bygget1000 02

17 februari, 08:29. Rörläggning för dagvatten.

Bygget1000 01

17 februari, 08:25. Grävning och grusläggning har pågått en dryg vecka.

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3