Biblioteks – och mediaplan på Källskolan

Rev. 2017-06-29

Källskolan förfogar över två små skolbibliotek, ett på Källskolan Brunna och ett på Källskolan, Ekhammar.
P.g.a. av två förödande skolbränder (dåvarande Källskolan Tibble 2005 och dåvarande Källskolan Brunna i september 2016) då i stort sett alla böcker alla kategorier brann, har först högstadiet (2005) fått börja om från scratch och sen låg – och mellanstadiet (2016).

Av förståeliga skäl ligger just nu ”lilla Källskolan” rejält i lä, eftersom dess bibliotek brann upp så pass nyligen.

Eleverna på båda skolorna lånar även organiserat med en viss regelbundenhet böcker på kommunbiblioteket i Kungsängens centrum.

De elever som har funktionsnedsättningar av något slag får hjälp med ljudböcker, eller inscannade ljudsidor för läroboksläsandet. Detta kan även gälla andra elever, om det skulle visa sig att denna typ av hjälp har stor betydelse för deras läsutveckling.

De äldre eleverna på skolan vid Ekhammar har tillgång till en väl fungerande datasal med 26 datorer, som schemalagt används av olika lärare i olika ämnen. Ytterligare ett antal bärbara datorer finns att tillgå för elever med speciella behov.

På nya Källskolan, finns en datavagn med 20 bärbara datorer till elevernas förfogande, klassvis, en elevdator per klass samt ett antal bärbara datorer för elever i behov av speciellt stöd.

Lärarna för de äldre eleverna, med svenska läraren i spetsen, ser till att bra bokcirkellådor används i den reguljära undervisningen. Sv och so lärarna, t.ex. samarbetar utifrån gemensamma läsprojekt.

I varje klassrum för eleverna i klass F-9 finns en installerad projektor. Där kan all personal använda tillgängliga filmer, lämpligt undervisningsmaterial från nätet, etc som visas på en storbildsbakgrund utifrån de avtal skolan ingått runt filmrättigheter.

Skolans samlade bokliga ämnesläromedel är en vital del av den samlade biblioteks – och mediaplanen. Äldre läromedel byts kontinuerligt ut mot nya läromedel.

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3