Intresserad av Källskolans förskoleklass?

Källskolan är en friskola i Kungsängen sedan början av nittiotalet och är därmed en av de äldsta friskolorna i landet. Vi har behörig personal, med stor kompetens och erfarenhet, och är en förhållandevis liten skola som har stor möjlighet att se och uppmärksamma varje barn.

Förskoleklassen är en integrerad del av Källskolan arbete och samarbetar både med förskolan och med skolan. Om klassen är liten, integreras den med skolans lägre årskurser och om den är större är det en separat klass. I båda fallen skräddarsyr vi en individuell utvecklingsplan för Ditt barn, så att lek och lärande kan blandas på ett sunt och kreativt sätt.bild131

Förskoleklassen håller till i ett klassrum i nya Källskolan, vägg i vägg med åk 1 och på våningen ovanför förskolan. Skolan har en god utemiljö och närhet till frilufts- och olika strövområden.

Värdegrund
De grundvärderingar som påverkar det vardagliga arbetet på Källskolan kan sammanfattas på följande sätt:
Källskolan

  • vill vara med och utveckla varje barn kunskapsmässigt, socialt, emotionellt och andligt, efter vars och ens förmåga och förutsättningar, inom den ram som Läroplanen för förskoleklassen anger
  • strävar efter att stärka barnens självuppfattning och kreativitet och att tillsammans med föräldrarna fostra fram självständiga individer som lärt sig att samarbeta
  • bygger på ett starkt samspel mellan lärare och föräldrar
  • vill skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för alla
  • vill ge eleverna en förankring i kristen tro utifrån det konfessionella utbildningsuppdrag som statligt åligger friskolor som önskar att ha frivilliga konfessionella inslag i utbildningen

Goda livsprinciper från den kristna traditionen inspirerar Källskolan i vår strävan att tillsammans med föräldrarna ge barnen en god och trygg start i livet.

Du kan läsa mer om vår värdegrund här.

Anmälan och besök
Anmälningsblankett finns här på Källskolans hemsida. Skriv ut den, fyll i och skicka in till Källskolan. Ansökan är inte bindande.

Du är välkommen att besöka Källskolan. Läs mer under Kontakt.

Aktuellt

Årsmöte 6 december

Inbjudan till årsmöte 2018 för Källskolan torsdagen den 6 december kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 6 december kl. 19:00. (Obs! Detta är ett nytt datum! Ordinarie datum var den 25 oktober, men pga att vi inte får tillbaka vår årsredovisning från redovisningsbyrån förrän i slutet av november, så beslutades på mötet den 25/10 att nytt datum för årsmötet blir den 6/12.)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Varm välkomna!

Claes Bystedt, ordf

Go to top

img 0114 kalmarsund3