Intresserad av Källskolans förskoleklass?

Källskolan är en friskola i Kungsängen sedan början av nittiotalet och är därmed en av de äldsta friskolorna i landet. Vi har behörig personal, med stor kompetens och erfarenhet, och är en förhållandevis liten skola som har stor möjlighet att se och uppmärksamma varje barn.

Förskoleklassen är en integrerad del av Källskolan arbete och samarbetar både med förskolan och med skolan. Om klassen är liten, integreras den med skolans lägre årskurser och om den är större är det en separat klass. I båda fallen skräddarsyr vi en individuell utvecklingsplan för Ditt barn, så att lek och lärande kan blandas på ett sunt och kreativt sätt.bild131

Förskoleklassen håller till i ett klassrum i nya Källskolan, vägg i vägg med åk 1 och på våningen ovanför förskolan. Skolan har en god utemiljö och närhet till frilufts- och olika strövområden.

Värdegrund
De grundvärderingar som påverkar det vardagliga arbetet på Källskolan kan sammanfattas på följande sätt:
Källskolan

  • vill vara med och utveckla varje barn kunskapsmässigt, socialt, emotionellt och andligt, efter vars och ens förmåga och förutsättningar, inom den ram som Läroplanen för förskoleklassen anger
  • strävar efter att stärka barnens självuppfattning och kreativitet och att tillsammans med föräldrarna fostra fram självständiga individer som lärt sig att samarbeta
  • bygger på ett starkt samspel mellan lärare och föräldrar
  • vill skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för alla
  • vill ge eleverna en förankring i kristen tro utifrån det konfessionella utbildningsuppdrag som statligt åligger friskolor som önskar att ha frivilliga konfessionella inslag i utbildningen

Goda livsprinciper från den kristna traditionen inspirerar Källskolan i vår strävan att tillsammans med föräldrarna ge barnen en god och trygg start i livet.

Du kan läsa mer om vår värdegrund här.

Anmälan och besök
Anmälningsblankett finns här på Källskolans hemsida. Skriv ut den, fyll i och skicka in till Källskolan. Ansökan är inte bindande.

Du är välkommen att besöka Källskolan. Läs mer under Kontakt.

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3