Källskolans grundskola finns på två platser i Kungsängen:

Källskolan – förskola, grundskola och fritidshem

Nya Källskolan, för förskolan, förskoleklassen, grundskolan åk 1-5 och fritidshemmet invigdes inofficiellt den 2 maj 2017 och officiellt den 19 maj. Den tidigare byggnaden, i Brunna, brann ner till grunden i en anlagd brand på kvällen den 13 september 2016. Efter drygt ett halvår i provisoriska lokaler har nu Källskolan all sin undervisning på samma ställe, centralt i Kungsängen i Ekhammars skolområde.

I och med nybyggnaden har Källskolans yngre barn och elever fått tillgång till helt nya, rymliga och mycket ändamålsenliga lokaler.

Personalen på alla Källskolans enheter har from i maj 2017 mycket nära till varandra och skolans ide att finna en röd tråd för lärande från 1-åringar upp till 16-åringar är nu klart mycket lättare att realisera än tidigare.

Familjer med flera barn i olika åldrar har nu också fått det betydligt bekvämare, tidigare var det ju ca 4 km mellan enheterna.

nybyggnad_jun2017_2snybyggnad_jun2017_1s

 

kallsk ekh2img 2157

Åk 6 - 9

De äldre eleverna håller till i våra lokaler på Skolvägen i Kungsängen, det s.k. "Yrkeshuset" som skolan flyttade in i hösten 2009. Skolbyggnaden är en av de äldsta i kommunen och bra anpassad för uppgiften. En busshållplats med förbindelser både till Kungsängens centrum/Pendeltåget och Bro finns precis utanför skolan.

Förutom de ordinarie skolämnena enligt läroplanen, arbetar vi också med kristen etik (värdegrundsfrågor).

Skolan har en väl utvecklad skoldatawebb, Schoolsoft. Här kan eleverna alltid se vilka läxor de har, aktuella prov, eventuella rester och ta del av annan information. Och, inte minst, alla föräldrar kan också följa sitt barns utveckling, ta del av närvaro, läxor och prov, och lämna meddelande till skolan!

För att underlätta för föräldrar att kunna stötta sina ungdomar i studierna, så genomför vi varje år en s.k.betygsutbildning, där vi går igenom olika typer av kunskap som skolan ska förmedla och hur de värderas/betygsätts. Betygssytemet i Sverige har genomgått flera förändringar under de senaste årtionena och denna kurskväll brukar bli en "aha-upplevelse" för de flesta. Självklart får eleverna samma utbildning på skoltid.

 Du är välkommen att besöka Källskolan. Läs mer under Kontakt. Anmälningsblanketter finns också där, att fylla i och skicka in till Källskolan. Anmälan är inte bindande.

 

 

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3