schoolsoft shortcut

Ang. aktuell dom i Svea hovrätt

Strax innan nyår 2010 föll en dom i Attunda tingsrätt där Källskolan nämns. Domen gäller ett sexualbrottsmål och målsägaren är en elev på skolan som är sekretesskyddad och den åtalade, en f.d. timanställd fritidsvikarie. (2005-2007). Den timanställde vikarien fälldes. Domen överklagades.

Onsdagen den 8 juni hölls hovrättsförhandlingen och onsdagen den 22 juni kom den nya domen.  I den ogillas tingsrättsdomen och den åtalade vikarien frias nu på alla punkter.

Nu som i den tidigare domen står ord mot ord.  Källskolans personal har under hela rättsprocessen stått till rättsväsendets förfogande och eftersom möjlighet att överklaga domen till högsta domstolen fortfarande finns, kommer skolan att fortsatt stå till rättsväsendets förfogande. Av det skälet fortsätter skolan att i själva skuldfrågan – fram till dess domen vunnit laga kraft - hålla sig neutral. Alla direkt eller indirekt berörda av den första domen uppmanades via det policydokument som skolan då publicerade på sin hemsida i samband med tingsrättens dom, visa den respekt och återhållsamhet som en seriös rättsprocess kräver.  Med facit i hand kan vi konstatera att så skedde. Varje rättsprocess runt allvarligare mål medför en stor påfrestning för alla inblandade och genom det mogna förhållningssätt som alla parter lagt sig vinn om att följa, har skolans övriga elever, föräldrar och personal kunnat fortsätta och ta del av och bedriva en meningsfull undervisning.

Inför den nya domen är det därför helt på sin plats, tycker vi, att vädja om en fortsatt återhållssam attityd. Visserligen måste allvarliga ting alltid kunna dryftas och bearbetas i ett demokratiskt samhälle, men ingen part tjänar på – att inte förhålla sig så moget som möjligt till en rättegångsprocess som den vi här refererar till.

På det personliga planet och inom den ram som ovan tecknats står skolans rektor Bo Nyberg och skolans bitr. rektor Claes Bystedt till förfogande för frågor och ev. förtydliganden omkring detta policydokument. Externt fungerar denna gång bitr. rektor Claes Bystedt som skolans talesperson, eftersom skolans rektor, Bo Nyberg, kallades som vittne i hovrätten.

Hela skolans elevvårdsteam inklusive externa elevvårdande resurser står naturligtvis också till förfogande om någon elev eller förälder anser att en fördjupad bearbetning inom den ovan angivna ramen, behövs. Av naturliga skäl är detta, pga det pågående sommarlovet, svårt att innan skolstart tillhandahålla. Vid behov hjälper dock skolan – även under sommaren - till med att förmedla relevanta kontakter.

För Källskolan den 2011- 06-27

Bo Nyberg, rektor                                                         Claes Bystedt, bitr. rektor

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Genmäle mot tidningsartikel

Genmäle mot tendentiös artikel om Källskolan i lokaltidningen

Lokaltidiningen Bålsta/Upplands-Bro Direkt har i den gågna veckan (5-11/10) publicerat en artikel med kritiska synpunkter på Källskolan från Lärarförbundet.

Läs här rektor Bo Nybergs kommentarer till artikeln.


 

Årsmöte 24 oktober

Inbjudan till årsmöte 2019

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 24 oktober kl. 19:00.

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2019/2020 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med, men för att kunna deltaga i beslut krävs att man är medlem i föreningen. Hur man blir medlem i föreningen kan du läsa här: Medlemskap

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Varmt välkomna!

Claes Bystedt, ordf


 

Nu byter vi till Bankgiro!

Nu byter vi bank till SEB och i samband med det passar vi på att byta till bankgirot för våra inbetalningar.

Vårt bankgironummer är: 739-9413

Vid inbetalning av faktura är det viktigt att du använder vårt nya bankgiro och även anger fakturans OCR-nummer.

Vi kan numera även erbjuda Autogiro och E-faktura för tryggare och enklare inbetalningar för den som så önskar.
Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Lars Porsemyr.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

08-581 666 20

Go to top

img 0114 kalmarsund3