schoolsoft shortcut

Ang. aktuell dom i Tingsrätten

Strax innan nyår 2010 föll en dom i Attunda tingsrätt där Källskolan nämns. Domen gäller ett sexualbrottsmål och målsägaren är en elev på skolan som är sekretesskyddad och den åtalade, en f.d. timanställd fritidsvikarie. (2005-2007).

Källskolans rektor blev informerad om tankar kring detta av målsägandens familj för precis ett år sen och gav då, i enlighet med skollagen, rådet till familjen att välja mellan en intern utredning som skulle kunna leda till en polisutredning eller att direkt polisanmäla. Dagen efter ringde familjen tillbaka och meddelande att man bestämt sig för en polisutredning. Rektor informerade då skolsköterskan och bitr. rektor om detta och informerade också familjen om att så skett och att skolan enligt rådande rättspraxis fr.o.m. då stod till polisutredningens förfogande.

När sedan åtal väcktes fortsatte skolan att stå till rättsväsendets förfogande och nu när dom i Tingsrätten fallit, gäller fortsatt samma förhållningssätt. Den åtalade har överklagat domen och Källskolans rektor, styrelse och personal står fortsatt till domstolens, nu Hovrättens, förfogande.

Detta faktum, samt av hänsynstagande och respekt till den elev som åtnjuter sekretesskydd och den åtalade som överklagat, gör att Källskolans personal av sekretesskäl, i samtal med elever och föräldrar eller i externa kontakter, inte får på något otillbörligt sätt kommentera fallet eller ta ställning i skuldfrågan, där - som var och en som läser domen ser att - ”ord står mot ord”.

Naturligtvis får och ska – i ett demokratiskt samhälle - elever, föräldrar, allmänhet och media ha åsikter om detta och andra rättsfall, men med tanke på ovan sagda vädjar Skolledningen ändå om en fortsatt återhållssam inställning, så att rättvisan får ha sin gång i olika aktuella instanser. Båda parter i detta brottsmål förlorar på att en motsatt hållning skulle ta över och skolan i stort skulle inte heller gagnas av detta. Elevernas studiero måste av naturliga skäl prioriteras.

På det personliga planet och inom den ram som här tecknats står skolans rektor Bo Nyberg och skolans bitr. rektor Claes Bystedt till förfogande för frågor och ev. förtydliganden omkring detta. Externt fungerar Bo Nyberg som skolans talesperson.

Hela skolans elevvårdsteam inklusive externa elevvårdande resurser står naturligtvis också till förfogande om någon elev eller förälder anser att en fördjupad bearbetning inom den ovan angivna ramen, behövs.

I domen kopplas Källskolan felaktigt till Församlingen Arken. Källskolan är en fristående ideell förening, medlem i Friskolarnas Riksförbund. Tilläggas kan också att Källskolan alltid följer gällande lagstiftning vid anställning av personal som arbetar med minderåriga.

För Källskolan den 2011-01-02

Bo Nyberg, rektor Claes Bystedt, bitr. rektor

schoolsoft banner-s

Info & Nyheter

Skolfoto må 4/10-ti 5/10

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...

KrF:s remissvar till förslaget om inskränkningar...

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3