schoolsoft shortcut

Ang. aktuell dom i Tingsrätten

Strax innan nyår 2010 föll en dom i Attunda tingsrätt där Källskolan nämns. Domen gäller ett sexualbrottsmål och målsägaren är en elev på skolan som är sekretesskyddad och den åtalade, en f.d. timanställd fritidsvikarie. (2005-2007).

Källskolans rektor blev informerad om tankar kring detta av målsägandens familj för precis ett år sen och gav då, i enlighet med skollagen, rådet till familjen att välja mellan en intern utredning som skulle kunna leda till en polisutredning eller att direkt polisanmäla. Dagen efter ringde familjen tillbaka och meddelande att man bestämt sig för en polisutredning. Rektor informerade då skolsköterskan och bitr. rektor om detta och informerade också familjen om att så skett och att skolan enligt rådande rättspraxis fr.o.m. då stod till polisutredningens förfogande.

När sedan åtal väcktes fortsatte skolan att stå till rättsväsendets förfogande och nu när dom i Tingsrätten fallit, gäller fortsatt samma förhållningssätt. Den åtalade har överklagat domen och Källskolans rektor, styrelse och personal står fortsatt till domstolens, nu Hovrättens, förfogande.

Detta faktum, samt av hänsynstagande och respekt till den elev som åtnjuter sekretesskydd och den åtalade som överklagat, gör att Källskolans personal av sekretesskäl, i samtal med elever och föräldrar eller i externa kontakter, inte får på något otillbörligt sätt kommentera fallet eller ta ställning i skuldfrågan, där - som var och en som läser domen ser att - ”ord står mot ord”.

Naturligtvis får och ska – i ett demokratiskt samhälle - elever, föräldrar, allmänhet och media ha åsikter om detta och andra rättsfall, men med tanke på ovan sagda vädjar Skolledningen ändå om en fortsatt återhållssam inställning, så att rättvisan får ha sin gång i olika aktuella instanser. Båda parter i detta brottsmål förlorar på att en motsatt hållning skulle ta över och skolan i stort skulle inte heller gagnas av detta. Elevernas studiero måste av naturliga skäl prioriteras.

På det personliga planet och inom den ram som här tecknats står skolans rektor Bo Nyberg och skolans bitr. rektor Claes Bystedt till förfogande för frågor och ev. förtydliganden omkring detta. Externt fungerar Bo Nyberg som skolans talesperson.

Hela skolans elevvårdsteam inklusive externa elevvårdande resurser står naturligtvis också till förfogande om någon elev eller förälder anser att en fördjupad bearbetning inom den ovan angivna ramen, behövs.

I domen kopplas Källskolan felaktigt till Församlingen Arken. Källskolan är en fristående ideell förening, medlem i Friskolarnas Riksförbund. Tilläggas kan också att Källskolan alltid följer gällande lagstiftning vid anställning av personal som arbetar med minderåriga.

För Källskolan den 2011-01-02

Bo Nyberg, rektor Claes Bystedt, bitr. rektor

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Genmäle mot tidningsartikel

Genmäle mot tendentiös artikel om Källskolan i lokaltidningen

Lokaltidiningen Bålsta/Upplands-Bro Direkt har i den gågna veckan (5-11/10) publicerat en artikel med kritiska synpunkter på Källskolan från Lärarförbundet.

Läs här rektor Bo Nybergs kommentarer till artikeln.


 

Årsmöte 24 oktober

Inbjudan till årsmöte 2019

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 24 oktober kl. 19:00.

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2019/2020 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med, men för att kunna deltaga i beslut krävs att man är medlem i föreningen. Hur man blir medlem i föreningen kan du läsa här: Medlemskap

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Varmt välkomna!

Claes Bystedt, ordf


 

Nu byter vi till Bankgiro!

Nu byter vi bank till SEB och i samband med det passar vi på att byta till bankgirot för våra inbetalningar.

Vårt bankgironummer är: 739-9413

Vid inbetalning av faktura är det viktigt att du använder vårt nya bankgiro och även anger fakturans OCR-nummer.

Vi kan numera även erbjuda Autogiro och E-faktura för tryggare och enklare inbetalningar för den som så önskar.
Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Lars Porsemyr.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

08-581 666 20

Go to top

img 0114 kalmarsund3