Resultat för Källskolans åk 9 läsåret 2012/2013:

Måluppfyllelse: 46,7% av eleverna hade minst godkänt i samtliga ämnen. (Riksgenomsnitt detta år: 77,0 %)

Meritvärde: Genomsnittligt meritvärde för eleverna var 187,8. (Riksgenomsnitt detta år: 213,1)

Gymnasiebehörighet, nationellt program:* 66,7%. (Riksgenomsnitt detta år: 83,2 - 86,5 % beroende på val av program)

Gymnasiebehörighet, yrkesförberedande program:* 73,3%. (Riksgenomsnitt detta år: 87,6)

För kommentar till dessa mycket låga siffror, läs nedan!


Sämst eller bäst i kommunen?

– ett öppet brev till tidigare och nuvarande elever och föräldrar på Källskolan -

Onsdagen den 6/11 2013, publicerade Expressen sin årliga ”djupanalys”… av skolan. Man tar kommunvis fram skolornas meritvärden d.v.s. snittbetyget på åk 9 eleverna, och rankar sen kommunernas skolor från bäst till sämst. I år i Upplands-Bro är det Källskolan, vår lilla friskola i Kungsängen, som är sämst och förra året var Källskolan bäst! Vad har då hänt på ett år kan man fråga sig? Och hur mäter man bra och dåligt är en annan relevant fråga.

Torsdagen den 7/11 2013, publicerade tidningen Dagen en debattartikel om bristfälliga jämförelsetal, under rubriken ”Minska tävlandet inom skolan”. Artikeln är skriven av undertecknad och en kollega i Göteborg. Här kan du läsa artikeln. 

När Källskolan i förra årets mätningar, lå 2011-2012 ansågs vara klart bäst i kommunen hade vi i stort sett samma lärarkår som 2012-2013 och arbetade också på i stort sett samma sätt. Enda skillnaden kanske var att vi 2012-2013, ”när vi var sämst” jobbade ännu bättre med våra elever än det året ”när vi var bäst”. Ologiskt alltså att när man jobbar bättre får man sämre resultat!

Ja, ologiskt om ”skola” innebär att vara ett elitserielag där det gäller att värva de bästa spelarna till det bästa laget och att sen coacha det laget med de bästa tränarna. Nej, logiskt om ”skola” innebär att ha så bra lärare som möjligt och vara beredd att arbeta med absolut alla kategorier elever och dessutom ofta med sådana som i stor utstäckning har misslyckats på andra skolor.

På Källskolan har vi valt att sälla oss till den grupp av skolor, som ser pedagogik som konsten att hjälpa alla barn och ungdomar till sin högsta potential, akademiskt och socialt oavsett tidigare utgångsläge och förutsättningar. När skolan lå 2011-2012 lyckades komma upp till 229 p i meritvärde på de 24 avgångseleverna och när vi lå 2012-2013 hamnar på 176 p i meritvärde på 15 elever (188 p efter sommarskolan, se not nedan under Anm!), så tänker vi nog mer som man gör i en familj där man har ett barn som lyckas bättre i skolan än ett annat - att båda är lika värdefulla. Vi vill som personal på Källskolan med stolthet ställa oss bakom alla våra avgångsklasser - oavsett meritvärde. Vi vill uttrycka vår beundran till varenda elev, att ni efter de förutsättningar och erfarenheter ni hade i bagaget när ni började på Källskolan, gjort det så bra!

Som skola tänker vi också lugnt arbeta vidare och fortsätta att investera såväl arbetstid som fritid i drömmen om att ni alla, i nästa och nästa avgångsklass, ska kunna gå ut väl rustade i fortsatta studier och arbetsliv. Vi är också besjälade av en stark önskan att ytterligare utvecklas som lärare och elevvårdare, så att vi kan vara de lärare och den personalgrupp som kan stötta er optimalt i era studier. Det är bl.a. därför ni numera inte får lämna skolan på fredagseftermiddagarna innan ni betat av det ni missat under veckan som gick. Och det är också av samma skäl som ni numera inte heller får skjuta upp ”långrester” till sommarskolan som vi ju tagit bort.

Vi tänker inte välja bort någon enda av er för att bättra på vår statistik eller vår ekonomi, utan är fast beslutna att, så långt vi kan, ge er de bästa förutsättningar för framtida livschanser. Dessutom vet ni att vi aldrig kommer att tumma på våra krav på arbetsro och konstant bekämpning av alla former av mobbing eller diskriminering. Vi vet att ni tycker vi är petiga och stränga, men vi vet också att ni samtidigt gillar det. Och vi gillar er – ”ni är bäst”!

Kungsängen 2013-11-08
Bo Nyberg


 

Anm. Genomsnittliga siffror för riket är hämtade från Skolverkets hemsida. Källskolans siffror hämtade från gällande betygskatalog för aktuellt år. Dessa siffror kan skilja sig från Skolverkets siffror, då skolverket före 2014 inte tog hänsyn till uppdaterade betyg under sommarskola.

* Källskolans siffror i detta fall inte justerade i förhållande till sommarskolans nya betyg.

Info & Nyheter

Skolfoto må 4/10-ti 5/10

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...

KrF:s remissvar till förslaget om inskränkningar...

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3