schoolsoft shortcut

Inspektionen av Källskolan 2015-10-22

Enligt de riktlinjer som regeringen gett inspekteras samtliga friskolor vart tredje år och kommunala skolor vid behov, dvs lågt resultat eller andra problem. Detta ger i praktiken friskolorna lite mer arbete, men samtidigt större möjligheter till kvalitetsförbättringar. Så också denna gång!

Källskolan fick nedslag när det gäller individanpassningen och elevers möjlighet att nå högre mål samt när det gäller elevinflytande. Den första punkten tyckte vi att vi var rätt bra på, men aldrig så bra att det inte går att göra det bättre. Och det har vi nu gjort! Den andra punkten var vi medvetna om och har även där gjort förbättringar, även om vi också är medvetna om att det idag finns olika åsikter när det gäller just elevinflytande och hur det påverkar undervisningen.

Skolinspektionen tyckte också att det var för långt mellan våra båda skolor för att det ska kunna vara en skolenhet, (max avstånd 300 m), så vi blev tvungna att söka tillstånd för två skolenheter. Det har vi gjort och fått godkänt. Det heter nu alltså Källskolan Brunna respektive Källskolan Ekhammar. Obs! det är fortfarande samma huvudman för skolorna, Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro och det är samma skolledning med rektor och förskolechef Bo Nyberg i spetsen.

I maj fick vi de slutgiltiga besluten och Källskolan har nu fått godkänt!

Här kan du läsa mer om besluten.

För Källskolan

Claes Bystedt, ordf.

schoolsoft banner-s

Info & Nyheter

Skolfoto må 28/9-ti 29/9

Läs mer ...

Fritids stängt fredag 18 september

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3