schoolsoft shortcut

Skolinspektionens rapport från inspektionen under hösten 2011

Här finns inspektionsbeslutet samt kommunikationen runt detsamma att läsa. (Skolinspektionens slutliga beslut har i skrivande stund ännu inte kommit.)

Innan ni tar del av Skolinspektionens beslut, bör ni läsa nedanstående, för att förstå hur en inspektion fungerar och hur ni ska tolka dokumenten. Detta gäller alla skolor som granskas av Skolinspektionen.

Skolinspektionens uppgift är att hitta brister i skolornas arbete, dvs områden där skolorna inte uppfyller lagens krav. Man har valt ut och granskar ett antal områden som är viktiga. För varje område som granskas, finns ett antal punkter som ska vara uppfyllda. Om skolan uppfyller 9 av 10 punkter, men inte den 10:e, så anser man att skolan inte fyller kraven för det området. Det betyder i praktiken t.ex. att om en skola gör ett bra arbete med Bedömning och betygssättning i 9 punkter som granskas, men inte uppfyller den 10:e så skriver Skolinspektionen i sitt beslut: ”Rektorn ser inte till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar.” Läser man sedan vidare så finns oftast en mer detaljerad beskrivning av den eller de punkter där skolan brister. En skola kan alltså i praktiken göra ett mycket bra arbete inom ett område, men brister på en punkt och får därför bedömningen att detta område inte fungerar. Detta är bra att ha i åtanke när man läser dessa inspektionsbeslut, både Källskolans och andra skolors beslut!

Skolinspektionens beslut samt ytterligare dokument som är relaterade till inspektion finns här:

Inspektionsbeslutet. Omfattande text.
Bosses gensvar till Skolinspektionen på beslutet. Kort mailsvar.
Inspektörernas underlag till beslutet. S.k. missivtext, som skolan har rätt att bedöma. Lika omfattande som beslutet.
Skolans gensvar på underlaget. I dialog med all berörd personal. Detaljerat svar.
Skolans plan från i oktober att åtgärda de brister vi själva visste om.
Skolans svar till Skolinspektion, hur bristerna ska rättas till. Inskickat 2012-03-20.

För att läsa dokumenten, klicka på länkarna.

Kungsängen 2012-06-08
CB

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Genmäle mot tidningsartikel

Genmäle mot tendentiös artikel om Källskolan i lokaltidningen

Lokaltidiningen Bålsta/Upplands-Bro Direkt har i den gågna veckan (5-11/10) publicerat en artikel med kritiska synpunkter på Källskolan från Lärarförbundet.

Läs här rektor Bo Nybergs kommentarer till artikeln.


 

Årsmöte 24 oktober

Inbjudan till årsmöte 2019

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 24 oktober kl. 19:00.

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2019/2020 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med, men för att kunna deltaga i beslut krävs att man är medlem i föreningen. Hur man blir medlem i föreningen kan du läsa här: Medlemskap

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Varmt välkomna!

Claes Bystedt, ordf


 

Nu byter vi till Bankgiro!

Nu byter vi bank till SEB och i samband med det passar vi på att byta till bankgirot för våra inbetalningar.

Vårt bankgironummer är: 739-9413

Vid inbetalning av faktura är det viktigt att du använder vårt nya bankgiro och även anger fakturans OCR-nummer.

Vi kan numera även erbjuda Autogiro och E-faktura för tryggare och enklare inbetalningar för den som så önskar.
Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Lars Porsemyr.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

08-581 666 20

Go to top

img 0114 kalmarsund3