schoolsoft shortcut

Källskolans policy om rökning/snusning

  1. Rökning och snusning är i Sverige enligt lag förbjuden för alla under 18 år och är därför inte heller tillåtet för Källskolans elever.
  2. Källskolans personal ansvarar för att röknings/snusningsförbudet upprätthålls under skoltid.
  3. I det fall lagen överträds rapporterar personalen detta till målsman.
  4. Vid fortsatt rökning/snusning under skoltid kallar rektor/bitr. rektor och skolsköterska elev och målsman till ett samtalsmöte.
  5. Vid mötet formas en gemensam handlingsplan som bl.a. inkluderar minst ett enskilt hälsosamtal med skolsköterska.
  6. Skolans personal bedriver undervisning och upplysning på många olika plan, där tobaksanvändningens avigsidor belyses. Personalkonferensen på Källskolan har fr.o.m. vårterminen 2011 drogfrågor med på dagordningen, kontinuerligt och/eller på förekommen anledning.
  7. Skolan strävar också efter att på olika kreativa sätt premiera en drogfri livsstil och drogfria ideal.
  8. Skolan söker på olika sätt samarbete med föräldragruppen i dessa frågor. Fr.o.m. vårterminen 2011 ingår samtal om dessa frågor på föräldramöten, när det anses vara relevant av föräldrar eller personal.

För Källskolan den 1 februari 2011/reviderad 11 februari 2020

Bo Nyberg, rektor

schoolsoft banner-s

Info & Nyheter

Skolfoto må 4/10-ti 5/10

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...

KrF:s remissvar till förslaget om inskränkningar...

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3