schoolsoft shortcut

Källskolans policy om rökning/snusning

  1. Rökning och snusning är i Sverige enligt lag förbjuden för alla under 18 år och är därför inte heller tillåtet för Källskolans elever.
  2. Källskolans personal ansvarar för att röknings/snusningsförbudet upprätthålls under skoltid.
  3. I det fall lagen överträds rapporterar personalen detta till målsman.
  4. Vid fortsatt rökning/snusning under skoltid kallar rektor/bitr. rektor och skolsköterska elev och målsman till ett samtalsmöte.
  5. Vid mötet formas en gemensam handlingsplan som bl.a. inkluderar minst ett enskilt hälsosamtal med skolsköterska.
  6. Skolans personal bedriver undervisning och upplysning på många olika plan, där tobaksanvändningens avigsidor belyses. Personalkonferensen på Källskolan har fr.o.m. vårterminen 2011 drogfrågor med på dagordningen, kontinuerligt och/eller på förekommen anledning.
  7. Skolan strävar också efter att på olika kreativa sätt premiera en drogfri livsstil och drogfria ideal.
  8. Skolan söker på olika sätt samarbete med föräldragruppen i dessa frågor. Fr.o.m. vårterminen 2011 ingår samtal om dessa frågor på föräldramöten, när det anses vara relevant av föräldrar eller personal.

För Källskolan den 1 februari 2011/reviderad 11 februari 2020

Bo Nyberg, rektor

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Information till försäkringskassan om stängning med anledning av Covid-19

Källskolans alla enheter (Källskolans förskola, Källskolan F-5 och Källskolan 6-9) har varit stängd fr.o.m. den 16 december med anledning av covid-19, efter beslut av huvudmannen. Åter öppet på förskolan och klasserna F-6 från och med den 11 januari.

Ordinarie stängningsdagar under denna period var 28 -31 december (under mellandagarna), samt 8 januari (studiedag). Verksamheten (förskola/fritids) har enbart hållits öppen för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner.

Utöver detta var klass 7-9 på distansundervisning även 14-18 december efter Region Stockholms rekommendation), och har även nu v. 2-3 till största del distansundervisning efter beslut av huvudmannen, när den möjligheten erbjöds från den 11 januari.

Info & Nyheter

Skolfoto må 28/9-ti 29/9

Läs mer ...

Fritids stängt fredag 18 september

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3