schoolsoft shortcut

Biblioteks – och mediaplan på Källskolan

Rev. 2017-06-29

Källskolan förfogar över två små skolbibliotek, ett på Källskolan Brunna och ett på Källskolan, Ekhammar.
P.g.a. av två förödande skolbränder (dåvarande Källskolan Tibble 2005 och dåvarande Källskolan Brunna i september 2016) då i stort sett alla böcker alla kategorier brann, har först högstadiet (2005) fått börja om från scratch och sen låg – och mellanstadiet (2016).

Av förståeliga skäl ligger just nu ”lilla Källskolan” rejält i lä, eftersom dess bibliotek brann upp så pass nyligen.

Eleverna på båda skolorna lånar även organiserat med en viss regelbundenhet böcker på kommunbiblioteket i Kungsängens centrum.

De elever som har funktionsnedsättningar av något slag får hjälp med ljudböcker, eller inscannade ljudsidor för läroboksläsandet. Detta kan även gälla andra elever, om det skulle visa sig att denna typ av hjälp har stor betydelse för deras läsutveckling.

De äldre eleverna på skolan vid Ekhammar har tillgång till en väl fungerande datasal med 26 datorer, som schemalagt används av olika lärare i olika ämnen. Ytterligare ett antal bärbara datorer finns att tillgå för elever med speciella behov.

På nya Källskolan, finns en datavagn med 20 bärbara datorer till elevernas förfogande, klassvis, en elevdator per klass samt ett antal bärbara datorer för elever i behov av speciellt stöd.

Lärarna för de äldre eleverna, med svenska läraren i spetsen, ser till att bra bokcirkellådor används i den reguljära undervisningen. Sv och so lärarna, t.ex. samarbetar utifrån gemensamma läsprojekt.

I varje klassrum för eleverna i klass F-9 finns en installerad projektor. Där kan all personal använda tillgängliga filmer, lämpligt undervisningsmaterial från nätet, etc som visas på en storbildsbakgrund utifrån de avtal skolan ingått runt filmrättigheter.

Skolans samlade bokliga ämnesläromedel är en vital del av den samlade biblioteks – och mediaplanen. Äldre läromedel byts kontinuerligt ut mot nya läromedel.

schoolsoft banner-s

Info & Nyheter

Skolfoto må 4/10-ti 5/10

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...

KrF:s remissvar till förslaget om inskränkningar...

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3