schoolsoft shortcut

Biblioteks – och mediaplan på Källskolan

Rev. 2017-06-29

Källskolan förfogar över två små skolbibliotek, ett på Källskolan Brunna och ett på Källskolan, Ekhammar.
P.g.a. av två förödande skolbränder (dåvarande Källskolan Tibble 2005 och dåvarande Källskolan Brunna i september 2016) då i stort sett alla böcker alla kategorier brann, har först högstadiet (2005) fått börja om från scratch och sen låg – och mellanstadiet (2016).

Av förståeliga skäl ligger just nu ”lilla Källskolan” rejält i lä, eftersom dess bibliotek brann upp så pass nyligen.

Eleverna på båda skolorna lånar även organiserat med en viss regelbundenhet böcker på kommunbiblioteket i Kungsängens centrum.

De elever som har funktionsnedsättningar av något slag får hjälp med ljudböcker, eller inscannade ljudsidor för läroboksläsandet. Detta kan även gälla andra elever, om det skulle visa sig att denna typ av hjälp har stor betydelse för deras läsutveckling.

De äldre eleverna på skolan vid Ekhammar har tillgång till en väl fungerande datasal med 26 datorer, som schemalagt används av olika lärare i olika ämnen. Ytterligare ett antal bärbara datorer finns att tillgå för elever med speciella behov.

På nya Källskolan, finns en datavagn med 20 bärbara datorer till elevernas förfogande, klassvis, en elevdator per klass samt ett antal bärbara datorer för elever i behov av speciellt stöd.

Lärarna för de äldre eleverna, med svenska läraren i spetsen, ser till att bra bokcirkellådor används i den reguljära undervisningen. Sv och so lärarna, t.ex. samarbetar utifrån gemensamma läsprojekt.

I varje klassrum för eleverna i klass F-9 finns en installerad projektor. Där kan all personal använda tillgängliga filmer, lämpligt undervisningsmaterial från nätet, etc som visas på en storbildsbakgrund utifrån de avtal skolan ingått runt filmrättigheter.

Skolans samlade bokliga ämnesläromedel är en vital del av den samlade biblioteks – och mediaplanen. Äldre läromedel byts kontinuerligt ut mot nya läromedel.

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Genmäle mot tidningsartikel

Genmäle mot tendentiös artikel om Källskolan i lokaltidningen

Lokaltidiningen Bålsta/Upplands-Bro Direkt har i den gågna veckan (5-11/10) publicerat en artikel med kritiska synpunkter på Källskolan från Lärarförbundet.

Läs här rektor Bo Nybergs kommentarer till artikeln.


 

Årsmöte 24 oktober

Inbjudan till årsmöte 2019

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 24 oktober kl. 19:00.

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2019/2020 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med, men för att kunna deltaga i beslut krävs att man är medlem i föreningen. Hur man blir medlem i föreningen kan du läsa här: Medlemskap

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Varmt välkomna!

Claes Bystedt, ordf


 

Nu byter vi till Bankgiro!

Nu byter vi bank till SEB och i samband med det passar vi på att byta till bankgirot för våra inbetalningar.

Vårt bankgironummer är: 739-9413

Vid inbetalning av faktura är det viktigt att du använder vårt nya bankgiro och även anger fakturans OCR-nummer.

Vi kan numera även erbjuda Autogiro och E-faktura för tryggare och enklare inbetalningar för den som så önskar.
Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Lars Porsemyr.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

08-581 666 20

Go to top

img 0114 kalmarsund3