schoolsoft shortcut

Biblioteks – och mediaplan på Källskolan

Rev. 2017-06-29

Källskolan förfogar över två små skolbibliotek, ett på Källskolan Brunna och ett på Källskolan, Ekhammar.
P.g.a. av två förödande skolbränder (dåvarande Källskolan Tibble 2005 och dåvarande Källskolan Brunna i september 2016) då i stort sett alla böcker alla kategorier brann, har först högstadiet (2005) fått börja om från scratch och sen låg – och mellanstadiet (2016).

Av förståeliga skäl ligger just nu ”lilla Källskolan” rejält i lä, eftersom dess bibliotek brann upp så pass nyligen.

Eleverna på båda skolorna lånar även organiserat med en viss regelbundenhet böcker på kommunbiblioteket i Kungsängens centrum.

De elever som har funktionsnedsättningar av något slag får hjälp med ljudböcker, eller inscannade ljudsidor för läroboksläsandet. Detta kan även gälla andra elever, om det skulle visa sig att denna typ av hjälp har stor betydelse för deras läsutveckling.

De äldre eleverna på skolan vid Ekhammar har tillgång till en väl fungerande datasal med 26 datorer, som schemalagt används av olika lärare i olika ämnen. Ytterligare ett antal bärbara datorer finns att tillgå för elever med speciella behov.

På nya Källskolan, finns en datavagn med 20 bärbara datorer till elevernas förfogande, klassvis, en elevdator per klass samt ett antal bärbara datorer för elever i behov av speciellt stöd.

Lärarna för de äldre eleverna, med svenska läraren i spetsen, ser till att bra bokcirkellådor används i den reguljära undervisningen. Sv och so lärarna, t.ex. samarbetar utifrån gemensamma läsprojekt.

I varje klassrum för eleverna i klass F-9 finns en installerad projektor. Där kan all personal använda tillgängliga filmer, lämpligt undervisningsmaterial från nätet, etc som visas på en storbildsbakgrund utifrån de avtal skolan ingått runt filmrättigheter.

Skolans samlade bokliga ämnesläromedel är en vital del av den samlade biblioteks – och mediaplanen. Äldre läromedel byts kontinuerligt ut mot nya läromedel.

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Information till försäkringskassan om stängning med anledning av Covid-19

Källskolans alla enheter (Källskolans förskola, Källskolan F-5 och Källskolan 6-9) har varit stängd fr.o.m. den 16 december med anledning av covid-19, efter beslut av huvudmannen. Åter öppet på förskolan och klasserna F-6 från och med den 11 januari.

Ordinarie stängningsdagar under denna period var 28 -31 december (under mellandagarna), samt 8 januari (studiedag). Verksamheten (förskola/fritids) har enbart hållits öppen för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner.

Utöver detta var klass 7-9 på distansundervisning även 14-18 december efter Region Stockholms rekommendation), och har även nu v. 2-3 till största del distansundervisning efter beslut av huvudmannen, när den möjligheten erbjöds från den 11 januari.

Info & Nyheter

Skolfoto må 28/9-ti 29/9

Läs mer ...

Fritids stängt fredag 18 september

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3