schoolsoft shortcut

Rutin för hantering av klagomål på Källskolan

Gäller för Källskolans förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Synpunkter kan bestå av klagomål eller förslag till förbättringar. Genom klagomål uppmärksammas fel och brister i verksamheten. Här skapas möjligheten att kunna åtgärda brister. Klagomål är ett sätt att ge synpunkter på det som inte fungerar väl i skolan. Därför tar vi emot alla synpunkter och klagomål för att utveckla verksamheten.

Skollagen (2010:800) 4 kap 8 § föreskriver att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål som riktas mot utbildningen. Nedan följer de rutiner som berör elever och vårdnadshavare.

 

Information till elever och vårdnadshavare – rutin för vem du vänder dig till och hur du ska göra.

  1. Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt till berörd personal. Det behöver framgå om det är ett klagomål, eller bara en synpunkt. Vid muntliga klagomål, är det viktigt att man väljer ett tillfälle när personalen har möjlighet att ta emot det. Vid behov, boka en tid.
  2. Om man som klagande inte är nöjd med personalens hantering av ärendet ska man vända sig till rektor med sitt ärende, skriftligt eller muntligt. Det behöver framgå att man redan tagit upp det med personal och inte är nöjd med hanteringen.
  3. Är man fortfarande inte nöjd med rektors hantering av ärendet ska man vända sig till styrelsen/huvudmannen för skolan. Det behöver framgå att man redan tagit upp det med rektor och inte är nöjd med hanteringen.
  4. Är man inte nöjd med styrelsens/huvudmannens hantering av ärendet kan man vända sig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för skolan, eller hemkommunen gällande förskolan.

 

Skriftliga klagomål till rektor adresseras till:
Källskolan F-5/Källskolans fritids, att: Annika Helsing, Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen, eller per mejl med rubriken "Skriftligt klagomål" till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Källskolan 6-9/Källskolans förskola, att: Tove Sundling, Skolvägen 20E, 196 34 Kungsängen, eller per mejl med rubriken "Skriftligt klagomål" till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Klagomål till huvudmannen adresseras till:
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, att: Styrelsen, Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen, eller per mejl med rubriken "Skriftligt klagomål" till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

schoolsoft banner-s

Info & Nyheter

Skolfoto må 4/10-ti 5/10

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...

KrF:s remissvar till förslaget om inskränkningar...

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3