Källskolans förskola startade lite i skymundan och i liten skala våren 2007 och började ta form på allvar under 2008. 2017 har förskolan 22 platser och delar ofta upp sig i två grupper, en yngre och en äldre.

Källskolans förskola är uppbyggd kring fyra hörnstenar:

- Trygga relationer
- Musik, rörelse och språk
- Kristen etik
- Kommunal förankring 

Förskola i Kungsängen

Trygga relationer – när trenden inom förskole världen är att bygga större och mer rationellt, drömmer och planerar Källskolan att starta ett antal småskaliga barnstugor i Upplands-Bro – varav den nuvarande är den första. En förskola som präglas av lugn och ro, trygghet, värme och kärleksfull personal. Där varje barn blir sedd, lyssnad på och respekterad för sin unika personlighet.

Musik, rörelse och språk
För att stärka barnens identitet och förmåga att uttrycka sig, jobbar Källskolans förskola mycket med språk, musik och rörelse. ”Vi har samlingar varje dag då tränar språk, genom rim och ramsor och vi läser alfabetsboken och barnens namnbok. Vi leker rörelselekar och sjunger rörelsesånger och barnen får spela på rytminstrument. Med fri lek och kreativt skapande samt utelek i skogen varje vecka, vill vi forma en sund och utvecklande miljö för barnen”.

bild 082 

Kristen etik – Goda livsprinciper från den kristna traditionen inspirerar Källskolan att tillsammans med föräldrarna ge barnen en god och trygg start i livet. Som skola inspekteras Källskolan grundligt av Skolinspektionen och stimuleras och utmanas positivt inte minst omkring arbetet med värdegrundsfrågorna. T.ex. att be om förlåtelse, att inte ge igen, att kunna lösa konflikter. Förskolan inspekteras av kommunen och har att förhålla sig till samma lagstiftning som skolan. Lagen stadgar att utbildningen får vara konfessionell och undervisningen ska vara icke konfessionell. På förskolan innebär det att personalen i samråd med förskolechefen slår fast vad som är utbildning och undervisning och att de konfessionella inslag som genomförs inom förskolans utbildning, är frivilliga. Frågan lyfts på olika plan med föräldrarna, enskilt och i grupp och personalen säkerställer att föräldrarnas val följs.

Kommunal förankring – det ska vara lätt att byta mellan en kommunal förskola/annan förskola till Källskolans förskola och det ska vara lätt att byta från Källskolans förskola till någon annan förskola, kommunal eller fristående. Väljer man Källskolans förskola så är man fortfarande en del av kommunens skattefinansierade förskoleutbud. Personalen tar till och från del av kommunens fortbildningsutbud och deltar även på olika sätt i Källskolans fortbildningsutbud.

bild 6

Källskolans förskola har behörig och kompetent personal som alla har lång erfarenhet inom barnomsorg och skola, såväl kommunal som fristående. Barnen har en egen del av nya Källskolans lokaler samt en egen inhägnad förskolegård som är avskild från den övriga delen av skolgården. Samtidigt finns det ett direkt pedagogiskt samarbete med de yngsta skolbarnen vilket underlättar för flexibel skolstart. Ett tidigt utvecklat barn kan t.ex. ta del av en växande del av skolpedagogiken även då det är inskrivet i förskolan. Att börja i första klass som 6-åring är då också lättare.

Anmälan och besök
Anmälningsblankett finns på Källskolans hemsida, under Kontakt, ansökan. Skriv ut den, fyll i och skicka in till Källskolan. Ansökan är inte bindande. Kölista efter principen ”först till kvarn” kommer att tillämpas. Du är välkommen att besöka Källskolans förskola. Kontakta förskolechef Bo Nyberg, 073-575 82 82, eller förskolans personal, 08-581 666 20 och välj ”förskola”.

Aktuellt

Information till försäkringskassan om stängning med anledning av Covid-19

Källskolans alla enheter (Källskolans förskola, Källskolan F-5 och Källskolan 6-9) har varit stängd fr.o.m. den 16 december med anledning av covid-19, efter beslut av huvudmannen. Åter öppet på förskolan och klasserna F-6 från och med den 11 januari.

Ordinarie stängningsdagar under denna period var 28 -31 december (under mellandagarna), samt 8 januari (studiedag). Verksamheten (förskola/fritids) har enbart hållits öppen för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner.

Utöver detta var klass 7-9 på distansundervisning även 14-18 december efter Region Stockholms rekommendation), och har även nu v. 2-3 till största del distansundervisning efter beslut av huvudmannen, när den möjligheten erbjöds från den 11 januari.

Digitalt Öppet Hus

21, 26 januari 2021

Välkomna på öppet hus via Google Meet!
Vi erbjuder två tillfällen, det ena är först och främst riktat till er som ska göra ett skolval inför förskoleklass och det andra är ett mer generellt möte som vänder sig till er som är intresserade av att sätta era barn på vår skola.

pdf Mer information

Info & Nyheter

Skolfoto må 28/9-ti 29/9

Läs mer ...

Fritids stängt fredag 18 september

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3