Källskolans förskola startade lite i skymundan och i liten skala våren 2007 och började ta form på allvar under 2008. 2017 har förskolan 22 platser och delar ofta upp sig i två grupper, en yngre och en äldre.

Källskolans förskola är uppbyggd kring fyra hörnstenar:

- Trygga relationer
- Musik, rörelse och språk
- Kristen etik
- Kommunal förankring 

Förskola i Kungsängen

Trygga relationer – när trenden inom förskole världen är att bygga större och mer rationellt, drömmer och planerar Källskolan att starta ett antal småskaliga barnstugor i Upplands-Bro – varav den nuvarande är den första. En förskola som präglas av lugn och ro, trygghet, värme och kärleksfull personal. Där varje barn blir sedd, lyssnad på och respekterad för sin unika personlighet.

Musik, rörelse och språk
För att stärka barnens identitet och förmåga att uttrycka sig, jobbar Källskolans förskola mycket med språk, musik och rörelse. ”Vi har samlingar varje dag då tränar språk, genom rim och ramsor och vi läser alfabetsboken och barnens namnbok. Vi leker rörelselekar och sjunger rörelsesånger och barnen får spela på rytminstrument. Med fri lek och kreativt skapande samt utelek i skogen varje vecka, vill vi forma en sund och utvecklande miljö för barnen”.

bild 082 

Kristen etik – Goda livsprinciper från den kristna traditionen inspirerar Källskolan att tillsammans med föräldrarna ge barnen en god och trygg start i livet. Som skola inspekteras Källskolan grundligt av Skolinspektionen och stimuleras och utmanas positivt inte minst omkring arbetet med värdegrundsfrågorna. T.ex. att be om förlåtelse, att inte ge igen, att kunna lösa konflikter. Förskolan inspekteras av kommunen och har att förhålla sig till samma lagstiftning som skolan. Lagen stadgar att utbildningen får vara konfessionell och undervisningen ska vara icke konfessionell. På förskolan innebär det att personalen i samråd med förskolechefen slår fast vad som är utbildning och undervisning och att de konfessionella inslag som genomförs inom förskolans utbildning, är frivilliga. Frågan lyfts på olika plan med föräldrarna, enskilt och i grupp och personalen säkerställer att föräldrarnas val följs.

Kommunal förankring – det ska vara lätt att byta mellan en kommunal förskola/annan förskola till Källskolans förskola och det ska vara lätt att byta från Källskolans förskola till någon annan förskola, kommunal eller fristående. Väljer man Källskolans förskola så är man fortfarande en del av kommunens skattefinansierade förskoleutbud. Personalen tar till och från del av kommunens fortbildningsutbud och deltar även på olika sätt i Källskolans fortbildningsutbud.

bild 6

Källskolans förskola har behörig och kompetent personal som alla har lång erfarenhet inom barnomsorg och skola, såväl kommunal som fristående. Barnen har en egen del av nya Källskolans lokaler samt en egen inhägnad förskolegård som är avskild från den övriga delen av skolgården. Samtidigt finns det ett direkt pedagogiskt samarbete med de yngsta skolbarnen vilket underlättar för flexibel skolstart. Ett tidigt utvecklat barn kan t.ex. ta del av en växande del av skolpedagogiken även då det är inskrivet i förskolan. Att börja i första klass som 6-åring är då också lättare.

Anmälan och besök
Anmälningsblankett finns här på Källskolans hemsida, under Kontakt, ansökan. Fyll i den digitalt. Kölista efter principen ”först till kvarn” kommer att tillämpas. Har du allmänna frågor om förskoleklassen, kontakta rektor Annika Helsing på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller via växeln, på 08-581 666 20.

Aktuellt

Inbjudan till årsmöte 2023

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolans högstadielokaler tisdagen den 24 oktober kl. 18:30.

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2023/2024 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med, men för att kunna deltaga i beslut krävs att man är medlem i föreningen. Hur man blir medlem i föreningen kan du läsa här: Medlemskap

Varmt välkomna!

Toussaint Sterling, ordf


 

Go to top

img 0114 kalmarsund3