Källskolans grundskola finns på två platser i Kungsängen:

Källskolan – förskola, grundskola och fritidshem

Nya Källskolan, för förskolan, förskoleklassen, grundskolan åk 1-5 och fritidshemmet invigdes inofficiellt den 2 maj 2017 och officiellt den 19 maj. Den tidigare byggnaden, i Brunna, brann ner till grunden i en anlagd brand på kvällen den 13 september 2016. Efter drygt ett halvår i provisoriska lokaler har nu Källskolan all sin undervisning på samma ställe, centralt i Kungsängen i Ekhammars skolområde.

I och med nybyggnaden har Källskolans yngre barn och elever fått tillgång till helt nya, rymliga och mycket ändamålsenliga lokaler.

Personalen på alla Källskolans enheter har from i maj 2017 mycket nära till varandra och skolans ide att finna en röd tråd för lärande från 1-åringar upp till 16-åringar är nu klart mycket lättare att realisera än tidigare.

Familjer med flera barn i olika åldrar har nu också fått det betydligt bekvämare, tidigare var det ju ca 4 km mellan enheterna.

nybyggnad_jun2017_2snybyggnad_jun2017_1s

 

kallsk ekh2img 2157

Åk 6 - 9

De äldre eleverna håller till i våra lokaler på Skolvägen i Kungsängen, det s.k. "Yrkeshuset" som skolan flyttade in i hösten 2009. Skolbyggnaden är en av de äldsta i kommunen och bra anpassad för uppgiften. En busshållplats med förbindelser både till Kungsängens centrum/Pendeltåget och Bro finns precis utanför skolan.

Förutom de ordinarie skolämnena enligt läroplanen, arbetar vi också med kristen etik (värdegrundsfrågor).

Skolan har en väl utvecklad skoldatawebb, Schoolsoft. Här kan eleverna alltid se vilka läxor de har, aktuella prov, eventuella rester och ta del av annan information. Och, inte minst, alla föräldrar kan också följa sitt barns utveckling, ta del av närvaro, läxor och prov, och lämna meddelande till skolan!

För att underlätta för föräldrar att kunna stötta sina ungdomar i studierna, så genomför vi varje år en s.k.betygsutbildning, där vi går igenom olika typer av kunskap som skolan ska förmedla och hur de värderas/betygsätts. Betygssytemet i Sverige har genomgått flera förändringar under de senaste årtionena och denna kurskväll brukar bli en "aha-upplevelse" för de flesta. Självklart får eleverna samma utbildning på skoltid.

 Du är välkommen att besöka Källskolan. Läs mer under Kontakt. Anmälningsblanketter finns också där, att fylla i och skicka in till Källskolan. Anmälan är inte bindande.

 

 

Aktuellt

Tack Claes och välkommen Toussaint!

Vid årsmötet för Källskolans huvudman, Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, som gick av stapeln torsdagen den 21 oktober, avtackades Claes Bystedt efter mångårigt arbete i styrelsen. Vi är tacksamma för det arbete som han har lagt ner för skolan i alla år. Vi fick också välkomna vår nye ordförande Toussaint Sterling, som vi ser fram emot att arbeta med.

 ordforandebyte

Toussaint tar över ordförandeklubban från Claes


 

Info & Nyheter

Skolfoto må 4/10-ti 5/10

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...

KrF:s remissvar till förslaget om inskränkningar...

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3