Upp

Vill du söka plats hos oss?

Förskola och skola söks i samma formulär. Kom ihåg att välja rätt årskurs/alt. förskolan i rullistan, samt rätt startår. För ansökan till förskolan vill vi gärna att du skriver i önskad startmånad.

Följande principer gäller för intagning till våra verksamheter:

⦁  Verksamhetsförtur (om man går på vår förskola, får man förtur till skolan).
⦁  Syskonförtur (har man syskon i någon av verksamheterna får man förtur).
⦁  Närhetsprincip (Bor man i Upplands-Bro kommun får man förtur).
⦁  Kötid.