Upp

Frågor och svar

Har du frågor om Källskolan? Här hittar du information om det mesta som rör oss och vår verksamhet. Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna som vi brukar få. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss på info@kallskolan.se.

Vilka traditioner finns på skolan?

⦁ Vi firar alltid våra avslutningar till jul och sommar på kvällstid, i Ekhammarskolans aula, där föräldrar och syskon är välkomna. Klasser och enskilda elever uppträder, 6:or får sina första betyg på scenen vid jul, och 9:orna sina slutbetyg på sommaravslutningen. Dessa avslutningar brukar vara mycket uppskattade
⦁ Vi har fadderklasser – där äldre och yngre elever får möjlighet att lära känna varandra och ha aktiviteter tillsammans några gånger per år
⦁ Varje år går Källskolespelen av stapeln – en friidrotts- och aktivitetsdag som alla klasser deltar i.
⦁ Vi har en vinterfriluftsdag i februari, där bl.a. Romme-resan är en populärt val.
⦁ Vi har samarbete med de andra kristna friskolorna i Stockholmsområdet: Fair Play cup i fotboll för de äldre eleverna.
⦁ Vårt elevråd arbetar med att utveckla våra traditioner löpande.

Hur får jag reda på hur det går för mitt barn i skolan?

Vi använder Schoolsoft som kommunikationsplattform och där publiceras resultat och uppnådda kunskaper. Vi har utvecklingssamtal varje termin. Du kan alltid kontakta antingen mentor eller annan personal via Schoolsoft, mejl eller personligt samtal om du undrar något.

Vad innebär den kristna profilen?

I grunden innebär den kristna profilen på Källskolan att vi önskar att alla elever ska känna sig bemötta på ett sätt som gör att de känner sig sedda och älskade och där Jesus (hans person, verk och undervisning) är förebilden för hur vi är emot och möter varandra.

Källskolan ser det som ett stort privilegium att kunna erbjuda en skolmiljö där Gud inte är tabu, utifrån de regler och riktlinjer som riksdagen fastslagit.

De konkreta konfessionella inslagen som vi enligt 1 kap. 7 § skollagen får ha inom ramen för utbildningen, ser ut enligt nedan.

Den kristna profilen på förskolan innebär att vi har en samling varje fredag där vi berättar olika bibelberättelser, uppmärksammar de kristna högtiderna, ber bordsbön och förmedlar värderingar som alla människors lika värde, solidaritet med dem som behöver stöd samt jämställdhet.

Den kristna profilen på skolan innebär att vi har en morgonsamling varje morgon i varje klass, innan lektionerna börjar, där det ges möjlighet till konfessionella inslag, såsom bibelläsning, läsning från en andaktsbok, bön, eller personliga berättelser.

Vi har även ett profilämne – kristen etik från åk 4, som är en fördjupning i religionsämnet och innefattar samtal om etiska frågor utifrån den kristna värdegrunden. Detta ämne är icke-konfessionellt.

Alla konfessionella inslag ovan är frivilliga och ryms inom utbildningens ram (man kan delta aktivt/passivt eller välja en alternativ ickekonfessionell aktivitet). All undervisning är icke-konfessionell.

Hur stora klasser har ni?

Vårt maxtak är ca 25 elever, men många av våra klasser är mindre än så. Oavsett klasstorlek är vi måna om att se varje elev och utgå från elevernas behov i hur vi organiserar vår verksamhet.

Vilka regler har ni på skolan?

Vi har ordningsregler som uppdateras varje läsår. Några av de regler vi har är följande:
⦁ Mobilförbud gäller för alla elever, åk F-9. Mobilerna samlas in på morgonen, och återfås innan hemgång.
⦁ För att ta hänsyn till allergiker gäller följande:
__– Jordnötter är totalt förbjudet på skolans område (man ska inte heller äta det på väg till skolan)
__– Använd inga starka dofter (parfym/hårsprayer etc)
⦁ Det är inte tillåtet att äta socker, godis, läsk etc. i skolans lokaler, om inte skolan vid specifika tillfällen bjuder.
⦁ Det är totalförbud mot energidryck, rökning, alkohol eller andra droger.

Kan man läsa modersmål?

Ja, Källskolan erbjuder modersmålsundervisning i följande fall:

⦁ Till elever som har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål
⦁ Till elever där det finns minst fem elever på Källskolans båda enheter, som har samma modersmål och som vill läsa det, och som uppfyller kriterierna för att vara berättigad till det.
⦁ Att vi har tillgång till en lärare med kunskap i modersmålet.

Vilka öppettider har förskolan och fritidshemmet?

Både förskola och fritids öppnar kl. 6.30 på morgonen.

Förskolan stänger kl. 17.00 (eller något senare om någon har behov).

Fritidshemmet stänger kl. 17:30.

När är det nationella prov?

Nationella prov genomförs i åk 3, 6 och 9. Provdatumen hittar du på Skolverkets hemsida.