Upp
åkf-5_högläsning3
Årskurs F-5

Årskurs F-5

Källskolan F-5 är beläget i en träbyggnad på Skolvägen 20K. Här huserar förskoleklassen, lågstadiets åk 1-3 och mellanstadiets åk 4-5. Vi har en klass per årskurs, med max 24 elever i varje klass (de flesta har färre elever). I förskoleklassen är det alltid minst två vuxna – oftast tre.

Lärarna har ett gemensamt arbetslag som samarbetar kring allt som rör det praktiska och det pedagogiska arbetet. Där kommer man överens om gemensamma rutiner som gäller för alla i huset. Detta görs också i samråd med fritidspersonalen.

Varje klass har ett hemklassrum och en ansvarig klasslärare, som också är mentor och håller i utvecklingssamtalen. Ju högre upp i åldrarna, desto fler ämneslärare får eleverna. I de yngre klasserna är det oftast en lärare som huvudansvarar för alla teoretiska ämnen. Personalen som arbetar på fritids, finns ofta med dagtid som elevstödjare/resurspedagoger i klasserna, utifrån behov.

Vi har också speciallärare som tillsammans med lärarna kartlägger elevernas behov och har riktad stödundervisning med elever som behöver det.

Våra lärare är erfarna och arbetar med varierade metoder för att få eleverna att lyckas. I varje klass samtalar man tillsammans om hur man kan skapa en trivsam atmosfär och studiero.

Ibland har hela Källskolan F-5 temadagar, med värdegrundstema, jultema, nobeldag eller friluftsdag, för att stärka samarbetet mellan klasserna. Samarbete förekommer även med Källskolan 6-9.

Lunchen äts i matsalen som ligger i åk 6-9:s byggnad. Idrottsundervisningen sker i Kungshallen eller utomhus, beroende på årstid och väder och slöjd- och musikundervisning har vi egna lokaler för i byggnader i närheten.

Tre dagar vi veckan ordnas läxhjälp på fritidstid, av behöriga lärare, åk 1-3 för sig och 4-5 för sig. Även förskoleklassen har möjlighet till stöd på detta sätt på eftermiddagstid.

källskolan - årskurs 6-9