Upp
Image Alt
Praktisk information

Praktisk information

Här hittar du som elev och vårdnadshavare information om det som rör skolan, utöver det som står på våra interna kommunikationsplattformar Schoolsoft (skolan) och Tyra (förskolan). Hittar du inte den information som du söker får du gärna mejla oss så hjälper vi dig!

Schoolsoft

Schoolsoft är den plattform vi använder för intern kommunikation mellan skola och hem på skolan. Här finns uppgifter om läxor, prov, resultat, kontaktuppgifter till lärare, samt andra nyheter om vad som händer i skolan, samt den plats där vårdnadshavare lägger in tillsynstider på fritids. Du loggar in på Schoolsoft med Bank-ID. Om det inte fungerar – kontakta vår IT-tekniker på marcus.jota@kallskolan.se.

Tyra

Tyra är den app som vi använder för intern kommunikation mellan skola och hem på förskolan. Här finns information om verksamheten, loggar och nyheter, samt den plats där vårdnadshavare lägger in barnets tillsynstider. Du loggar in på Tyra med Bank-ID.

Sjukanmälan

Sjukanmälan skall göras av vårdnadshavare före kl. 08.30 på morgonen. Blir eleven borta längre än er meddelade uppskattning, anmäl frånvaro på nytt. Anmälan görs via Schoolsoft.

Ledighetsansökan

Vi är restriktiva när det gäller att bevilja ledighet. Det är svårt att hämta in det som gjorts under tiden man är borta. Om du ändå av något skäl behöver ledigt – ansök i god tid. Vid längre ledighet måste rektor bevilja ledigheten. Kortare tid (upp till tre dagar) kan beviljas av mentor.

Boka ingen resa innan ni fått ledigheten beviljad. Vi rekommenderar att man inte söker ledighet när det är nationella prov (åk. 3, åk. 6 och åk. 9). Ledighetsansökan görs på Schoolsoft och man får där besked om ledigheten beviljas eller inte.

Läsårsdata

Höstterminen 2024

Fritidshemmet öppnar efter sommarstängning Måndag 29 juli
Övergång från förskola till fritids Torsdag 1 augusti
Höstterminens början Måndag 19 augusti kl 8:30
Planeringsdag för fritidshemmet – fritidshemmet stängt. Torsdag 15 augusti
Studiedag för skola och fritids. Eleverna lediga. Onsdag 25 september
Höstlov v. 44, måndag – fredag 28 oktober – 1 november
Höstterminens sista dag Julavslutning torsdag 19 december kl. 18:00 i Ekhammarskolans aula

Vårterminen 2025

Vårterminens första dag Onsdag 8 januari
Påsklov v. 16, måndag 14 april – torsdag 17 april (följs av röda dagar fredag 18 april och måndag 21 april)
Vårterminens Lovdagar Torsdag 1 maj, fredag 2 maj, torsdag 29 maj – fredag 30 maj
Vårterminens sista dag Sommaravslutning tisdag 10 juni kl. 18:00 i Ekhammarskolans aula

Övrig info gällande stängning på fritids:
Alla röda dagar är det stängt. Dag innan röd dag stänger vi kl. 15:00. Midsommarafton 20 juni stängt. Mindre justeringar kan tillkomma, inkl. någon studiedag utöver det som står i nuvarande läsårsdata.

Plats på fritidshemmet – ansökan och uppsägning

När du ställer ditt barn i kö till skolan fyller du i om ditt barn önskar fritids. Om du inte längre önskar nyttja din plats på fritidshemmet, är det viktigt att du säger upp platsen till oss på Källskolan, via mejl till info@kallskolan.se. Upplands-Bro kommun debiterar avgiften, men vi tar in eventuella uppsägningar av fritidshemsplatser.

Lämna synpunkter/klagomål

Har ni klagomål, synpunkter eller förslag till förbättringar av verksamheten vill vi gärna veta det. Rutinen för hantering av klagomål följer här:

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning garanteras på Källskolan i följande fall:

    • Till elever som har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål.
    • Till elever där det finns minst fem elever på Källskolans båda enheter, som har samma modersmål och som vill läsa det, och som uppfyller kriterierna för att vara berättigad till det.
    • Att vi har tillgång till en lärare med kunskap i modersmålet.

Anmälan om intresse av modersmålsundervisning görs vid intagningssamtal innan elev börjar, samt på blankett i samband med nytt läsår för nya elever.

Har man blivit beviljad modersmålsundervisning fortsätter man t.o.m. åk 9, eller tills man själv säger upp platsen, via mejl till info@kallskolan.se. Platser kan endast sägas upp till ett terminsskifte eller vid skolbyte.

Undervisningen sker utanför ordinarie lektionstid i den mån villkoren ovan är uppfyllda.