Upp
Image Alt
Praktisk information

Praktisk information

Här hittar du som elev och vårdnadshavare information om det som rör skolan, utöver det som står på våra interna kommunikationsplattformar Schoolsoft (skolan) och Tyra (förskolan). Hittar du inte den information som du söker får du gärna mejla oss så hjälper vi dig!

Schoolsoft

Schoolsoft är den plattform vi använder för intern kommunikation mellan skola och hem på skolan. Här finns uppgifter om läxor, prov, resultat, kontaktuppgifter till lärare, samt andra nyheter om vad som händer i skolan, samt den plats där vårdnadshavare lägger in tillsynstider på fritids. Du loggar in på Schoolsoft med Bank-ID. Om det inte fungerar – kontakta vår IT-tekniker på marcus.jota@kallskolan.se.

Tyra

Tyra är den app som vi använder för intern kommunikation mellan skola och hem på förskolan. Här finns information om verksamheten, loggar och nyheter, samt den plats där vårdnadshavare lägger in barnets tillsynstider. Du loggar in på Tyra med Bank-ID.

Sjukanmälan

Sjukanmälan skall göras av vårdnadshavare före kl. 08.30 på morgonen. Blir eleven borta längre än er meddelade uppskattning, anmäl frånvaro på nytt. Anmälan görs via Schoolsoft.

Ledighetsansökan

Vi är restriktiva när det gäller att bevilja ledighet. Det är svårt att hämta in det som gjorts under tiden man är borta. Om du ändå av något skäl behöver ledigt – ansök i god tid. Vid längre ledighet måste rektor bevilja ledigheten. Kortare tid (upp till tre dagar) kan beviljas av mentor.

Boka ingen resa innan ni fått ledigheten beviljad. Vi rekommenderar att man inte söker ledighet när det är nationella prov (åk. 3, åk. 6 och åk. 9). Ledighetsansökan görs på Schoolsoft och man får där besked om ledigheten beviljas eller inte.

Läsårsdata

Höstterminen 2023

Förskola/Fritids öppnar efter sommarstängning Måndag 31 juli
Övergång från förskola till fritids Tisdag 1 augusti
Höstterminens början Tisdag 22 augusti kl. 8.30
Planeringsdagar för förskolan – förskolan stängd Tisdag och onsdag 22-23 augusti
Studiedag för skola och fritids. Eleverna lediga. Förskolan öppen. Torsdag 21 september
Höstlov v. 44, måndag – fredag
30 oktober – 3 november
Höstterminens sista dag Julavslutning torsdag 21 december kl. 18:00 i Ekhammarskolan aula

Vårterminen 2024

Fritids stängt för planering Måndag 8 januari
Vårterminens första dag Onsdag 10 januari
Sportlov v. 9, måndag – fredag
26 februari-1 mars
Studiedag för skola och fritids. Eleverna lediga. Förskolan öppen. Måndag 4 mars
Påsklov v. 14, tisdag 2 april – fredag 5 april
Lovdagar Onsdag 1 maj, torsdag 9 maj – fredag 10 maj, torsdag 6 juni
Vårterminens sista dag Sommaravslutning tisdag 11 juni kl. 18:00 i Ekhammarskolan aula

Övrig info gällande stängning på förskola/fritids:
Alla röda dagar är det stängt. Dag innan röd dag stänger vi kl. 15.00. Midsommarafton 21 juni stängt. Förskolan och Fritids har stängt under v. 27, 28, 29, 30. Öppnar igen måndagen den 29 juli.

Plats på fritidshemmet – ansökan och uppsägning

När du ställer ditt barn i kö till skolan fyller du i om ditt barn önskar fritids. Om du inte längre önskar nyttja din plats på fritidshemmet, är det viktigt att du säger upp platsen till oss på Källskolan, via mejl till info@kallskolan.se. Upplands-Bro kommun debiterar avgiften, men vi tar in eventuella uppsägningar av fritidshemsplatser.

Lämna synpunkter/klagomål

Har ni klagomål, synpunkter eller förslag till förbättringar av verksamheten vill vi gärna veta det. Rutinen för hantering av klagomål följer här:

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning garanteras på Källskolan i följande fall:

    • Till elever som har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål.
    • Till elever där det finns minst fem elever på Källskolans båda enheter, som har samma modersmål och som vill läsa det, och som uppfyller kriterierna för att vara berättigad till det.
    • Att vi har tillgång till en lärare med kunskap i modersmålet.

Anmälan om intresse av modersmålsundervisning görs vid intagningssamtal innan elev börjar, samt på blankett i samband med nytt läsår för nya elever.

Har man blivit beviljad modersmålsundervisning fortsätter man t.o.m. åk 9, eller tills man själv säger upp platsen, via mejl till info@kallskolan.se. Platser kan endast sägas upp till ett terminsskifte eller vid skolbyte.

Undervisningen sker utanför ordinarie lektionstid i den mån villkoren ovan är uppfyllda.