Upp
fritids-informerar
Fritids/Öppen verksamhet

Fritids/Öppen verksamhet

Fritidshemmet, årskurs F-3

Källskolans fritidshem är en viktig del av skoldagen för elever åk F-3. På morgonen innan skolan börjar, under raster och under eftermiddagstid, arbetar fritidspersonalen för att ge en trygg och varierande verksamhet. Fritids verksamhet finns på nedervåningen, med öppning och stängning i förskoleklassens lokaler.

Fritidshemmet erbjuder både lugna och utmanande aktiviteter både ute och inne för olika åldersgrupper – ibland var för sig – ibland gemensamt. På morgonen serveras frukost till dem som kommer tidigt. Mellanmål serveras på eftermiddagen. Under raster under skoldagen ordnas veckans lek, och där finns såväl fritidspersonal som lärare tillgängliga som rastvärdar.

Lämnings-och hämtningstider för fritidshemmet skrivs in på Schoolsoft. Under lov händer det att fritids i grupper eller tillsammans åker på längre utflykter, eller går på lovbio eller teater.

Öppettiderna är 6.30-17.30, samt på loven (under sommaren är några veckor stängda – se läsårsdata).

Plejset – Öppen verksamhet, årskurs 4-6

Vi har även en öppen fritidsverksamhet för åk 4-6, vid namn Plejset. Här finns det möjlighet för alla i åk 4-6 att stanna kvar efter skolan, fram till 16:15 och äta mellanmål, spela spel, umgås och ha olika aktiviteter tillsammans. Under Plejset-tiden ordnas också läxhjälp för åk 4-5 tre eftermiddagar i veckan (åk 6 har eftermiddagsskola i 6-9-byggnaden).

Plejset är en uppskattad eftermiddagsverksamhet för många elever.

källskolan fritids