Upp
Image Alt
Om oss

Det här är Källskolan

Källskolan är en fristående skola med kristen profil i Kungsängen nordväst om Stockholm. Skolans verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola åk 1-9 och fritidsverksamhet. Välkommen till en sammanhållen skola med kompetent och behörig personal, där vi ser ditt barn.

Vår kristna profil

I grunden innebär den kristna profilen på Källskolan att vi önskar att alla elever ska känna sig bemötta på ett sätt som gör att de känner sig sedda och älskade och där Jesus (hans person, verk och undervisning) är förebilden för hur vi är emot och möter varandra.

Källskolan ser det som ett stort privilegium att kunna erbjuda en skolmiljö där Gud inte är tabu, utifrån de regler och riktlinjer som riksdagen fastslagit.

Snabb fakta om Källskolan

Källskolan startade höstterminen 1991 med 15 elever i åk 1-2.

Idag är ca 220 barn och elever inskrivna i någon av verksamheterna.

Källskolan är en fristående skola med en allkristen profil.

Källskolan drivs av Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro. Det är en ideell förening där föräldrar till barn i Källskolan, anhöriga eller andra intresserade kan bli medlemmar.

Källskolans logotyp

Bilden med trädet vid vattnet är hämtad från den 1:a psalmen i Psaltaren i Bibeln:

Salig är den som inte följer de gudlösas råd,
som inte går in på syndares väg
och sitter bland föraktare,
utan har sin glädje i Herrens undervisning
och begrundar hans ord både dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
som bär sin frukt i rätt tid
och vars löv inte vissnar.
Och allt han gör, det lyckas väl.

(Psaltaren 1:1-3, Folkbibeln)

Våra verksamheter

Källskolans samtliga verksamheter är samlade på Ekhammars skolområde. Källskolan F-5, som inkluderar förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-5 finns i en ny byggnad på Skolvägen 20K sedan 2017. Källskolan åk 6-9 som inkluderar grundskolans högre årskurser, finns på Skolvägen 20E. Sedan januari 2022 har Källskolans förskola nya lokaler tvärs över vägen, på Skolvägen 29.

Förskola

Årskurs F-5

Fritids/Öppen verksamhet

Årskurs 6-9

Förskola

Årskurs F-5

Fritids

Årskurs 6-9

Hitta hit