Upp
Image Alt
Källskolans historia

Källskolans historia

Tankar och visioner om en fristående skola på kristen grund i Upplands-Bro finns under slutet av -70 talet hos några enskilda personer. Från mitten av -80 talet får frågan förnyad aktualitet.

I mars 1988 samlas 9 personer i ett hem i Bro för bildandet av en ideell förening, Föreningen För Kristen Skola i Upplands-Bro.

Snart slöt ytterligare intresserade från Kungsängen till och planerna blir allt konkretare. Med stor energi arbetar man med de många frågor som behöver lösas. Exempelvis tillstånd från myndigheter, informationsfolder, finansiering, lokaler och lärare.

I april 1990 godkänner dåvarande Länsskolnämnden i Stockholm, Källskolan som fristående skola, och därmed finns det inte längre några formella hinder från att starta.

1991
Källskolan startar sin första skoldag med 15 elever i åk 1-2.
1994
Källskolan flyttar till större lokaler på Violinvägen i Brunna. Sexårsverksamhet och fritids startar.
1998
Skolverket godkänner utvidgning till åk 7-9.
1999
Åk 6-7 flyttar till nya lokaler i Tibble.
2001
Åk 9 startar och därmed första året med komplett F - 9.
2006
Källskolan Tibble brinner ner. Skolan huserar i Skogakyrkan och senare i baracker vid Ekhammarskolan.
2007
Högstadiet flyttar in i Trapphuset vid Ekhammar och kompletteras med en mindre barack.
2008
Förskolan startar i lokalerna i Brunna.
2009
Åk 6-9 får ta över Yrkeshuset på Skolvägen.
2016
Källskolan Brunna brinner ner. Eleverna får husera i provisoriska lokaler i Kungsängens centrum.
2017
Förskolan, samt åk F-5 och fritids flyttar in i ny byggnad på Skolvägen, intill åk 6-9.
2022
Förskolan flyttar till nya lokaler på Skolvägen 29, tvärs över vägen.